MP021 พุทธศาสนากับจิตอาสา

มนุษย์จำเป็นต้องมีจิตขนาดใหญ่
เพื่อที่จะบรรจุความเมตตา ความกรุณา
อันไม่มีที่ประมาณไว้ได้

1 ปิดทองหลังพระ  พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
2 อำนาจที่แท้จริง  หลวงปู่พุทธะอิสระ
3 พุทธศาสนากับจิตอาสา
นพ.วิธาน  ฐานะวุฑฒน์

MP020 วันกตัญญู 52 - 53
วันกตัญญู่ 52

สวดมนต์บังสุกุล
โพธิจิต
แผ่เมตตา รักพร โอวาท

วันกตัญญู 53

ชี้ทางสวรรค์
ประสบการณ์ศิษย์
ครู
ธรรมะวันกตัญญู
โอวาทครู

MP019 ปราณโอสถ

     หลวงปู่สอนพระภิกษุในอาวาสทุกวันพฤหัสบดี
ช่วงหลังจากเจริญพุทธมนต์เสร็จยามค่ำอากาศเย็นๆ
ซึ่งเป็นที่สัปปายะพอสมควร
   วิชาหลวงปู่ที่สอนให้พระและฆราวาส  ถ้าทุกคน
หมั่นฝึกหัดปฏิบัติกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว    ความ
สำเร็จที่จะมาถึงมันก็จะอยู่ไม่ไกล  เหมือนดังพุทธพจน์
ที่ว่า  บุคคลล่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียร

MP018 สวัสดีปีใหม่ สวัสดีวันเด็ก 53
น้ำใจวันปีใหม่
ความสุขของผู้ให้
ข่าวประเสริฐ
ไกลรู้จักใกล้ไม่รู้
ความรักต่อแผ่นดิน
โอวาทวันเด็ก

MP017 บวชชีพราหมณ์ 10-13 ธค 52อบรมบวชชีพราหมณ์ ทองผาภูมิ 52
10 - 13  ธันวาคม  52


หนทางที่เจริญคือ ทางหล่อเลี้ยงวิชชา
หนทางเสื่อมคือ อวิชชาเลี้ยง

ถ้าเรามีชีวิตอยู่ 100000 วินาทีด้วยความดี
ก็เป็นความต่อเนื่องด้วย บุญของวิชชา

ถ้าเรามีชีวิตอยู่ 100000 วินาทีด้วยความอัปปรีย์
ก็เป็นความต่อเนื่องของบาป ของอวิชชา

เพราะฉะนั้น ขึ้นอยู่กับว่า  1  วินาทีนั้นถูกอะไรหล่อเีลี้ยง
บุญ หรือ บาป  วิชา หรือ อวิชชา  นั้นคือกรรม

RX044 ปุจฉา-วิสัชนา ชุด 44
ปุจฉา-วิสัชนา ปี 2547

1 คำสอนพุทธ
2 ทำงานให้สนุก
3 สมาธิรักษาโรค
4 เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
5 มรรคาปฏิปทา
6 กรรมฐานกลาง
7 วัฒนธรรมท้องถิ่น
8 รั้วพูดได้
9 บุญกับใบอนุโมทนา
10 ยาชูกำลัง

RX043 ปุจฉา-วิสัชนา ชุด 43
ปุจฉา-วิสัชนา ปี 2546 - 47

1 รู้จริง
2 ความรักหวาน หวาน
3 วัยรุ่น วัยอยากลอง
4 วิญญาณกับความตาย
5 อยากกับหยุด
6 พัฒนาคุณค่าเยาวชน
7 เรื่องรักๆ ใคร่ๆ
8 บริหารความเสื่อมของร่างกาย
9 สมาธิสั้น
10 เสวนาเรื่องของเยาวชน

RX042 ปุจฉา-วิสัชนา ชุด 42
ปุจฉา-วิสัชนา ปี 2546-47

1 วิธีดูจิต
2 พิจารณาปฏิจสมุปบาท
3 วิธีปฏิบัติพ่อแม่
4 รหัสกรรม
5 นึกถึงนิพพาน
6 ชีวิตคืออะไร
7 งานเพื่อชีวิต
8 ชีวิตวัยชรา
9 เผากระดาษเงิน ทอง
10 ฝึกวางจิต

RX041 ปุจฉา-วิสัชนา ชุด 41
ปุจฉา-วิสัชนา ปี 2546

1 หยิน หยาง
2 ฮวงจุ้ย
3 กระแสจิต
4 คิดได้บุญ
5 วิธีสวดมนต์
6 แม่ขี้บ่น
7 กลียุค
8 ประโยชน์ปัจจุบัน
9 วิธีกำจัดนิวรณ์
10 ยาเสพติด

RX040 ปุจฉา-วิสัชนา ชุด 40
ปุจฉา-วิสัชนา ปี 2546

1 วัตถุสำคัญกว่าธรรม
2 วิธีแก้ทุกข์
3 วิบากกรรมกับเพื่อนร่วมงาน
4 กุศลวิตก
5 บริหารความเสื่อมให้ได้กำไร
6 พัฒนาจิต
7 มองโลกตามความเป็นจริง
8 มีปัญญาไม่พาจน
9 รู้จริง รู้แจ้ง
10 เรื่องของเจ

RX039 ปุจฉา-วิสัชนา ชุด 39ปุจฉา-วิสัชนา ปี 2546

1 สามัคคี มีน้ำใจ
2 พระปิดตา
3 พลังแห่งกาย พลังแห่งชีวิต
4 พุทธทำนาย
5 หนี้ชีวิต
6 วิถีพุทธ วิถีแห่งชีวิต
7 การุณยฆาต
8 คิดให้รวย
9 ตายอย่างไรให้จิตสงบ
10 ภูมิปัญญาตะวันออก

RX038 ปุจฉา-วิสัชนา ชุด 38
ปุจฉา-วิสัชนา ปี 2546

หัวข้อธรรม
1 สันโดษ
2 หลักธรรมกับวิชาชีพพยาบาล
3 การรับศีล
4 ความอยากเป็นใหญ่
5 จิตเดิมแท้
6 เลี้ยงลูกด้วยวิถีพุทธ
7 วิธีล้างสารพิษ
8 ควบคุมจิต
9 บุญกุศล
10 ปลูกความดี

RX037 ปุจฉา-วิสัชนา ชุด 37

ปุจฉา-วิสัชนา ปี 2546

หัวข้อธรรม

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
เครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่น
เตโชกสิณ
รักษาคนไข้โรคมะเร็ง
หมอกับคนไข้
องค์ประกอบของจิต
กรรมใดใครก่อ
กายทิพย์
ดูจิตที่จิต
นิทานธรรม

RX036 ปุจฉา-วิสัชนา ชุด 36

ปุจฉา-วิสัชนา ปี 2545-2546

หัวข้อธรรม

ศิลปในการใช้ชีวิต
ธรรมชาติจิตแท้
รำลึกคุณบรรพบุรุษ
วิถีพุทธกับสันติภาพ
วิธีทำองค์กรให้เจริญ
ครูในใจศิษย์
ชีวิต เอ้า ฉลอง
ปัญญาชะลอความอยาก
ฝึกตาย

MP002 ประสบการณ์ทางวิญญาณแห่งศิษย์พุทธะ

เป็น เรื่องราวของศิษย์รุ่นเก่าๆ ที่ได้อยู่กับหลวงปู่ และได้ถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งคำสอนให้พวกเราได้รู้ ทั้งประสบการณ์ที่พาไปธุดงค์ น้ำใจ เมตตา ความรู้ต่างๆ มากมาย ที่ลูกศิษย์
แต่ละท่าน ได้ถ่ายทอดตามความเป็นจริงมิได้เสแสร้งขึ้น